Tuyển dụng Asp.net Developer

[ASP.NET Developer]-Cần tuyển gấp php developer .

Mô tả chung

Chúng tôi đang tìm kiếm các kỹ sư phần mềm để tham gia nhóm phát triển tại Viet An Digital- WebSoftSEO. Mục đích của nhóm là tạo ra một tiêu chuẩn mới về trải nghiệm của người dùng trên tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Là một kỹ sư phần mềm, bạn sẽ góp phần xây dựng một nền tảng thương mại điện tử nhanh và ổn định với lưu lượng người dùng lớn dựa trên PHP, MySQL và các công nghệ khác. Bạn sẽ được làm việc trong một môi trường đa dạng, quốc tế với những đồng nghiệp là các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Your Skills and Experience

Bạn cần có chuyên môn trong:

  • Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
  • Thiết kế hướng đối tượng
  • Design pattern
  • Xây dựng các hệ thống có tính mở rộng cao

Thành thạo một trong những ngôn ngữ sau:

  • C#, Asp.net MVC, MSSQL, Entity Framework
  • Web APi, Resfult API. Paypal API, Facebook API, Twitter API
  • Javascript, Ajax, Js protoype ,Angularjs, nodejs, D3js, armchart, pie chart
  • HTML5, validate HTMLCSS
  • Speed load, optimization, SEO
  • Boostrap, responisve, mobile friendly

Có trách nhiệm công việc cao là lợi thế lớn nhất đẻ các bạn ứng tuyển.

Lương: Thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn

Thông tin tuyển dụng và nộp cv qua:

Email:  khoahuynhpro@gmail.com or phone:+84 937 566 247